Mairie

Mairie

Asteartea, 28 Azaroa 2023 15:20

OLENTZERO BAIGORRIN

Abendoaren 22an

17:30 abiatzea elizako plazan eta bukatzea Plaza Xokon.

Asteartea, 28 Azaroa 2023 15:16

OLENTZERO à BAIGORRI

Le 22 décembre à 17h30 :  défilé à partir de la place de l'église jusqu'à Plaza Xoko.

Astelehena, 27 Azaroa 2023 09:04

BILKURA PUBLIKOA

HITZARTZE PUBLIKOA

Energia berriztagarrien ekoizpenerako azelerazio-eremuak

2023ko azaroaren 28tik abenduaren 15era

Bilkura publikoa azaroaren 28an, asteartearekin, 20:30ean

2023ko martxoaren 10eko 2023-175 Legeak, energia berriztagarrien ekoizpenaren azelerazioari buruzkoak, finkatzen du, herriek “azelerazio-eremuak” sortzen ahal dituztela, herritarrekin adostu edo hitzartu ondotik, energia berriztagarriei buruzko proiektuak garatzeko.

Eremu horietan, ingurumenari loturiko baimen bat behar duten proiektuen instrukzio-epeak laburtzen ahalko dira eta horrez gain, dispositibo ekonomikoak errezibitzeko lehentasunezko aukera irekiko zaie (oraindik modalitateak ez dira finkatuak). Zerrenda horretan sartzen ez diren proiektuak bide normaletik garatzen ahalko dira, abantaila horiek gabe.

Energia berriztagarrien azelerazio-eremuak identifikatzeak ez du baitezpada erran nahi proiektu bat abiatuko denik. Momentuko, herriek garapen horri erantzuten ahal dieten eremu publiko edo pribatuak zerrendatuko dituzte, eguzki-energiaren garapenari (babesturiko monumentu historikoetatik kanpoko eraikinak, aparkalekuetako aterpeak, lurreko instalazioak) edo energia eolikoaren garapenari (oihanean, bizilekuetatik kanpo) lotuak.

Ondotik, proposamen horiek prefekturari helaraziko dizkiogu

Hainbat kartografia aztertu ondotik, iduri luke gure herrian energia ekoizteko prozesurik egokienak fotovoltaikoa, termikoa, hidroelektrikoa eta biomasa direla.

Lege horren xedeetariko bat herritarrek eremu horien hautaketan parte hartzea da.

Proiektua aurkezteko, proposatzen dizuegu 2023ko AZAROAREN 28an, ASTEARTEArekin, 20:30ean biltzea, herriko etxean.

Herriko etxean kaier bat izanen da zuen galderak, dudak eta proposamenak biltzeko.

Hitzartze-fasea 2023ko abenduaren 15ean bukatuko da, 18:00etan.

https://www.ecologie.gouv.fr/planification-des-energies-renouvelables-et-donnees

Osteguna, 23 Azaroa 2023 15:17

Réunion Publique

CONCERTATION PUBLIQUE

Zones d’Accélération de la production des Énergies Renouvelables (ZA ENR)
Du 28 novembre au 15 décembre 2023.

Réunion publique à BAIGORRI le mardi 28 novembre à 20h30.

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit que les communes puissent définir, après concertation des habitants, des « zones d’accélération» favorables à l’accueil de projets d’énergies renouvelables (ZAEnR).

Dans ces zones, les délais d’instruction des projets nécessitant une autorisation environnementale pourront être raccourcis mais ouvriront également droit à des dispositifs financiers préférentiels (dont les modalités ne sont pas encore connues). Un futur projet non prévu dans cette liste pourra voir le jour normalement mais ne bénéficiera pas de ces avantages.

L’identification des Zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAEnR) ne présage pas obligatoirement de l’implantation d’un projet.

Il s’agit pour les communes de lister des zones publiques ou privées pouvant répondre à ce développement, tant en solaire (bâtiments hors zones de protection des monuments historiques, ombrières de parking, installation au sol) qu’en éolien (en forêt, hors zones habitées). Ces propositions seront ensuite transmises à la préfecture.

Après étude des cartographies mises à notre disposition, les processus les plus adaptés à notre commune pour produire de l’énergie semblent être :

  • le photovoltaïque,
  • le solaire thermique,
  • l’hydroélectricité et la biomasse.

L’un des enjeux de cette loi, est d’associer nos administrés à la définition de ces zones.

Nous proposons une réunion de concertation le MARDI 28 NOVEMBRE 2023 à 20h30 à la Mairie afin de présenter le projet.

Un registre sera ouvert en Mairie afin de pouvoir faire remonter les interrogations et formuler d’éventuelles propositions.

La concertation se clôtura le vendredi 15 décembre 2023 à 18h00.

Plus de renseignements sur :https://www.ecologie.gouv.fr/planification-des-energies-renouvelables-et-donnees

Ostirala, 09 Ekaina 2023 11:28

CM 09062023 EUS

Astelehena, 10 Uztaila 2023 15:33

1007

Ostirala, 09 Ekaina 2023 17:41

CM 09/06/2023

Astelehena, 10 Uztaila 2023 16:51

CM 10072023

Asteartea, 11 Apirila 2023 16:50

2023 04 11

Asteartea, 11 Apirila 2023 16:46

PV 11/04/2023

Página 1 de 21