Mairie

Mairie

vendredi, 01 décembre 2017 14:51

Séance du 01 décembre 2017

vendredi, 03 novembre 2017 17:28

Séance du 03 novembre 2017

vendredi, 29 septembre 2017 11:33

Séance du 29 septembre 2017

Harremanetan sartzen ahal zira zure eragile telefonikoaren bezero zerbitzuarekin, zure linearen zabaltzeko.
Orange-entzat, 3900 zenbakirat deitu behar duzu partikularra bazira, edo 3901 profesional bat bazira.

Vous devez contacter le service client de votre opérateur pour débrider votre ligne.

Pour ORANGE, il faut contacter le 3900 pour les particuliers et le 3901 pour les professionnels.